2014-02-13

Projekt 3:2Det andra projektet under åk 3 är ett kortare landskapsprojekt, som jag äntligen lämnade in idag! Vi fick tre veckor på oss, platsen var Vaxholm och vårt lärarlag skulle forma landskapet kring varsin sport, som skulle vara i mästerskapsklass. Vi fick alla dra ett kort med en sport utan att veta vilken, och jag fick rodd. Jag vet, jag tänkte också: say what? Vad ska jag göra? Lägga ut bojar i vattnet? Men sedan började jag fundera mer på vad man kan göra runtomkring denna två kilometer långa bana, därav rubriken roddomkring. Förutom alla faciliteter som behövs för själva sporten och omformning av landskapet för att få plats med hela banan blev det också nya vägar och broar längs hela med olika karaktär. Det känns värdelöst att lägga upp en plansch som är 1,2 meter lång i verkligheten på några centimeter i en blogg, men lite kan man ändå se.Ja, jag utgick ju från att Stockholm skulle vara värd för OS, därav den enorma publiken, haha. Inspirerades av de klassiska roddtävlingarna från England där de åkte under stadens broar, så jag var bara tvungen att ha en bro vid mållinjen. Annars la jag inte mycket fokus på detaljer kring läktaren och dess konstruktion eftersom det var ett landskapsprojekt, utan ritade bara upp ungefär hur det skulle kunna se ut.


Eftersom roddbanan är så bred försvinner väldigt stora områden av vass och deras ekosystemtjänster, därför tänkte jag att man återplanterar vassen kring konstgjorda öar som man kan skapa av all jord som grävs bort, samtidigt som man bygger en spång genom området för promenad... Alltså, I'm clearly not a landskapsarkitekt så det ska bli väldigt intressant att höra vad kritikerna säger imorgon.Och nu insåg jag att jag inte har lagt upp det förra projektet, stadsplaneringsprojektet vi gjorde i grupp. Nästa projekt är kandidatprojektet!Lana Karat, 22 år, bor i Stockholm men är ursprungligen från Bosnien. Studerar tredje året på arkitekturprogrammet på KTH.INSTAGRAM
TWITTER